• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย"
โดย นายศุภกิตต์ มาเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผน
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/prmv/  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายศุภกิตต์ มาเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผน