• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)"
โดย นางสาวณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผน
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/prmy/ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผน