• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง"ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง"ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ"
โดย นายอภิวัฒน์ สุดสาว นิติกร กลุ่มงานพัฒนากฏหมาย สำนักกฏหมาย
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/wrvr/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายอภิวัฒน์ สุดสาว นิติกร กลุ่มงานพัฒนากฏหมาย สำนักกฏหมาย