• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง"การลงประชามติเพื่อปฏิรูปรัฐสภาอิตาลี"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง"การลงประชามติเพื่อปฏิรูปรัฐสภาอิตาลี"
โดย นางสาวกษิตา เจริญพันทวีสิน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี สำนักภาษาต่างประเทศ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/rihs/  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวกษิตา เจริญพันทวีสิน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี สำนักภาษาต่างประเทศ