• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "พิธีการทูต"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนออินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "พิธีการทูต"
โดย สำนักภาษาต่างประเทศ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/mtwk/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

สำนักภาษาต่างประเทศ