• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

  • หมวดหมู่
    คำค้น:


บทความทางวิชาการ เรื่อง ความอุ่นใจในชีวิตกับรัฐสวัสดิการแบบสวีเดน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง" ความอุ่นใจในชีวิตกับรัฐสวัสดิการแบบสวีเดน
โดย นางสาวมาณริกา จันทาโภ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ 3
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/qkzo/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวมาณริกา จันทาโภ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ 3