• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง" บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย : หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย "

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง" บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย : หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย "
โดย นายบุญสงค์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/dqqd/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายบุญสงค์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย