• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "รัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนออินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "รัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน"
โดย สำนักภาษาต่างประเทศ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/pspc/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

สำนักภาษาต่างประเทศ