• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศ"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศ"
โดย นางสาวฐิติมา พจน์ฐิติพันธ์ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/muac/


 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวฐิติมา พจน์ฐิติพันธ์ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3