• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

อินโฟทางวิชาการ เรื่อง" แรงจูงใจบุคลากรกับการเรียนออนไลน์ "

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนออินโฟทางวิชาการ เรื่อง" แรงจูงใจบุคลากรกับการเรียนออนไลน์ "
โดย นางสาวอุษา ถาละคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/trne/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวอุษา ถาละคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล