• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง" นานาทัศนะกับการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในประเทศไทย"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง" นานาทัศนะกับการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในประเทศไทย"
โดย นางนันทิดา วัลลา แก้วสีปลาด นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักกรรมาธิการ 3
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/oppf/

ดาวน์โหลดเอกสาร