• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การยืนยันร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การยืนยันร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี" 
โดย นายอภิวัฒน์ สุดสาว นิติกร กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/wivt/

ดาวน์โหลดเอกสาร