• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทวุฒิสภากับการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเทียวและบริการ"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทวุฒิสภากับการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเทียวและบริการ"
โดย นางสาวสว่างใจ มนตรีพิลาวิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สำนักกรรมาธิการ 3
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/youd/#p=1  

ดาวน์โหลดเอกสาร