• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

อินโฟทางวิชาการ เรื่อง "แนะนำการใช้งาน Committee 3 Info Room"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนออินโฟทางวิชาการ เรื่อง "แนะนำการใช้งาน Committee 3 Info Room"
โดย กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ ๓
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/nosz/

ดาวน์โหลดเอกสาร