• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง" COVID-19 กับผลกระทบการท่องเที่ยวของประเทศไทย"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง" COVID-19 กับผลกระทบการท่องเที่ยวของประเทศไทย"
โดย นางสาวสุดารัตน์ หมวดอินทร์ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเทียว สำนักกรรมาธิการ 3
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/vhos/

ดาวน์โหลดเอกสาร