• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง" บทบาทฝ่ายนิติบัญญัติกับการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทย "

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง" บทบาทฝ่ายนิติบัญญัติกับการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทย "
โดย นายวรเชษฐ เข็นวิชัย วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/lgyg/

ดาวน์โหลดเอกสาร