• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง" การควบคุมเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง" การควบคุมเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า"
โดย นายภาสันต์ เงาศุภธน นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ 1
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/jhgk/

ดาวน์โหลดเอกสาร