• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง" ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี "

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง" ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี "
โดย นายธัชชัย แก้ววารี นักวิเคราะห์โยบายและแผนเชี่ยวชาญ กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/jaju/  

ดาวน์โหลดเอกสาร