• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ไขได้ด้วยการสร้างจิตสำนึก

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง"ปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ไขได้ด้วยการสร้างจิตสำนึก"
โดย นางสาวฑิฆัมพร ฝาชัยภูมิ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักกรรมาธิการ 1
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/pyii/   

ดาวน์โหลดเอกสาร