• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ด้านการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพ"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ด้านการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพ"
โดย นางสาวภัทราพร มูณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักนโยบายและแผน
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/qhhh/

ดาวน์โหลดเอกสาร