• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การรับรองและคุ้มครองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การรับรองและคุ้มครองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกับ"
โดย นางสาวทัศนีย์ สุขสมบูรณ์ นิติกรชำนาญการ สำนักวิชาการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/rcxr/#p=1
สามารถอ่านเพิ่มเติมทาง https://drive.google.com/file/d/1_umAPiYK1shbnFtASy2Ffz7KHsYbdluO/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดเอกสาร