• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ขอเสนอบทความทางวิชาการ
เรื่อง "การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐" โดย นางสาวจุฑาลักษณ์ จำปาทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ  สำนักวิชาการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/wkof/
สามารถอ่านเพิ่มเติมทาง https://drive.google.com/file/d/16FsOplm-hZzea70rhiIzAwHTb9LMrTel/view?usp=sharing 

ดาวน์โหลดเอกสาร