• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

ความร่วมมือในการดำเนินการเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ

เรื่อง "ความร่วมมือในการดำเนินการเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย"

โดย นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ 
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/cxwd/


 

ดาวน์โหลดเอกสาร