• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ปี พ.ศ.

ยื่นเรื่องร้องเรียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

2566 0 0 0
2565 0 0 0