• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

สำนักงานสีเขียว Green Office       

                      

Road Map สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ปี 2564-2566)

 
                
 

เกณฑ์การประเมิน สำนักงานสีเขียว Green Office