• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


รายการ:

วิธี :

 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผลิตปกเอกสารจำนวน 1 งาน เฉพาะเจาะจง มงคลการพิมพ์ 0
จ้างทำแฟ้มใส่ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 134 ชุด เฉพาะเจาะจง ี้ีร้านมงคลการพิมพ์ 0
จ้างพิมพ์รายงานการพิจารณาศึกษา จำนวน 350 เล่ม เฉพาะเจาะจง บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด 0
จ้างจัดพิมพ์กระดาษสำหรับจัดพิมพ์เอกสารลับ จำนวน 200,000 เล่ม เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลการพิมพ์ 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 8 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด 0
จัดจ้างทำป้ายไวนิลเวที ขนาด ๘.๑๕ x ๒.๗๕ เมตร เพื่อต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ในวันรายงานตัว ณ อาคารสุขประพฤติ ห้องโถง ชั้น ๑ จำนวน ๑ อัน เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ. ปริ้นท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 0
จัดจ้างทำความสะอาด ผ้าห้องพยาบาลและผ้าที่ใช้สำหรับประชุมและสัมมนา ณ อาคารสุขประพฤติ รวมจำนวน ๗ รายการ เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์ ตรีสง่า 0
จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ บรมราชาภิเษก วปร. ขนาด ๑๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๐ ผืน เฉพาะเจาะจง ร้านบวรไตรรงค์ 0
จัดซื้อริบบอนสี ยี่ห้อ ZEBRA ZXP๓ จำนวน ๖ ม้วน เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ที.เจ. อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด 0
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Ricoh C๒๔๒ DN จำนวน ๔ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
จ้างตกแต่งเวทีในพิธีเปิดโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ 0
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
ซื้อธงงานชุมนุมลูกเสือ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง นายเจน รุจิธนากุล 0
จ้างซ่อมเครื่อง ถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น Aficio MP2001SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๖๑๐ - ๐๐๓ - ๐๐๐๑ รหัส ๓๐/๕๗ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH รุ่น SPC๒๔๒dn จำนวน ๓ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ซื้อปากกาพลาสติก จำนวน ๑,๑๐๐ อัน เพื่อใช้ในโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด 0
จ้างทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง นายวิชิต พรมลา 0
ซื้อเสื้อโปโลแขนสั้น ผ้าผูกคอ และหมวก เพื่อใช้ในโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง ร้านแน๊ด 0
เช่ารถโดยสารปรับอากาศขนาด ๕๐ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจำรถ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในโครงการ Strong Stronger Stronges : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด 1