• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


รายการ:

วิธี :

 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จ้างทำเพลทรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทยฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างทำเพลทรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (ฮาร์ดดิส) ขนาด 600 GB 10K แบบ SAS 2.5 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการพิมพ์จำนวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลรวมกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท พีซีไอ (1992) จำกัด 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 9 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จ้างถอดเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSHUBISHI ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 มาติดตั้ง ณ ที่ทำการ ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย แอร์ แอนด์ คอมซัลแต้นท์ 0
จ้างทำภาพประกอบหนังสือในโครงการเฉลิมพระเกียรติน้อมใจภักดิ์พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติรย์ จำนวน 42 ภาพ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโอ 29 จำกัด 0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
การจ้างวาดภาพประกอบหนังสือในโครงการเฉลิมพระเกียรติน้อมใจภักดิ์พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑๐ ภาพ เฉพาะเจาะจง นายฑีฒวุฒิ บุญวิจิตร 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผงหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX CT201801 รุ่น D125P เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSl เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทมัลตมีเดียโซลูชั่น จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CM305DF Black จำนวน 20 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตด้าน PROMAX 157 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว จำนวน 5 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 IDEA - GREEN 80 แกรม จำนวน 2,000 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จำกัด 0
ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 3A จำนวน 1,000 ก้อน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 9 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน ๔ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0