• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


รายการ:

วิธี :

 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 ยี่ห้อ Double A จำนวน 10,000 รีม E-Bidding บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด 4
จัดจ้างทำเพลทรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงแรงงาน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จัดจ้างทำเพลทปกทำเนียบช้าราชการ ฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดื่ม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด 1
จัดซื้อแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ FUJIFILM รุ่น X-A5 จำนวน 1 อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล์ จำกัด 0
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีวิวซิสเต็มส์ จำกัด 1
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีวิวซิสเต็มส์ จำกัด 0
สำหรับการซื้อกล่องสำหรับใช้เก็บของสำคัญ หนังสือ และเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ จี สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น ProOne 600 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0001 (2270/59) จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส ที อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 1
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Fujixerox Docuprint รุ่น CM305DF จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน จำนวน 8 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ศรีสุวรรณขายผ้า 0
สำหรับการซื้อพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 หนา 125 ไมครอน จำนวน 2 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
สำหรับการซื้อฉากกั้นอะคริลิค (ชนิดใส) ขนาดกว้าง 140 x สูง 100 x ลึก 60 เซนติเมตร ความหนา 4 มิลลิเมตร จำนวน 14 ชุด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าโฟร์ โฆษณา 1
สำหรับการซื้อฉากกั้นอะคริลิคชนิดใส ขนาด 160 x 60 เซนติเมตร จำนวน 22 ชุด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าโฟร์ โฆษณา 1
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม 35x24 นิ้ว จำนวน 125 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรศิริ จำกัด 0
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1
จ้ดจ้างเคลือบด้านและยูวีเฉพาะจุดปกจุลนิติ ปีีที่ 16 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 62 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดพ ยู.วี. 0
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563 E-Bidding บริษัท พี ซี ไอ (1992) จำกัด 2
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP รุ่น ElitePad 1000G2 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0006 (749/59) จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเคเชีย ไอ.ที. เซอร์วิสเซส (ประเทศไทยป จำกัด 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1