• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


รายการ:

วิธี :

 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด 0
จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 1
ซื้อเทปกาวใสสำหรับปิดกล่อง จำนวน 60 ม้วน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ 3 ด้าน ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HT-30 หมายเลขเครื่อง 356011 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610-006-0001 รหัส 2/54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด 1
จัดซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 9 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรศิริ จำกัด 0
จ้างทำเพลทซองครุฑไม่ขยายข้างสีน้ำตาล c4 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2
จ้างทำเพลทรายงานฯ เรื่องข้อสเนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการธุรกิจสายการบินฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ EPSON รุ่น Stylus1390 หมายเลขเครื่อง JSTE030919 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0008 รหัส 33/53 จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล-ไอที. จำกัด 1
จ้างเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้าย ณ อาคารสุขประพฤติ ไปยังสถานที่ทำการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย จำนวน 429 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 2
ซื้อครุภัณฑ์รูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด กว้าง 30 X ยาว 40 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์เนื้อไม้แท้ทองเงา รูปฟิล์มเคลือบด้านขอบนอกกรอบรูป ขนาด กว้าง 93 X ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิ์ชัยการช่าง 0
ซื้อครุภัณฑ์รูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกรอบรูปมีตราสัญลักษณ์อักษรย่อตราพระปรมาภิไธย วปร. และตราครุฑประดับ ขนาด กว้าง 1.5 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เฉพาะเจาะจง ร้านบวรไตรรงค์ 0
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ยี่ห้อแคนนอน รุ่น IR-ADC2220 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610-003-0001 รหัส 33/58 จำนวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 0
สำหรับการซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
จ้างทำเพลทรายงานฯ เรื่องรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า กรณีศึกษาประเทศจีนและอินเดีย เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างทำเพลทปกรายงานฯ ที่พิจารณาเสร็จแล้วของคณะกรรมาธิการ 1,2,3 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จ้างทำเพลทซองสีขาว DL และไม่ขยายข้างสีน้ำตาล c4 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ขาวดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint 3505D หมายเลขเครื่อง100329 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0002 รหัส 727/63 จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 0
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MPC2051 หมายเลขเครื่อง V9718900267 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610-003-0002 รหัส 43/54 จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 17 รายการ เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ เจริญทรัพย์ 0
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น SPC4510DN จำนวน 9 ชุด เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0