• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


รายการ:

วิธี :

 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จัดจ้างทำเพลทแผ่นพับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 0
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์นำขบวนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3กฬ-7779 กทม. จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการกรมการขนส่งทหารบก 0
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เสัน เพื่อใช้กับรถยนต์รับรอง ยีห้อโฟล์ค หมายเลขทะเบียน ฮข-8982 กทม. เฉพาะเจาะจง บริษัท สิรินธรคาร์เซอร์วิส จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติ จำนวน 3 เรื่อง เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก็อปปี้ 0
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างผลิตเอกสารทางวิชาการ 3 รายการ เฉพาะเจาะจง ไฮสปี๊ด เลเซอร์ปริ๊นต์ 0
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผลิตเอกสาร จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก๊อบปี้ 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 1
ต่ออายุการจดทะเบียนชื่อโดเมน senate.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เริ่มใช้งานวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด 0
จัดซื้อบริการไลน์แอด (Line@) ชื่อ Senate Formal เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้แก่สมาชิกวุฒิสภาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จำกัด 1
จัดเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์สี ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น SPC830DN จำนวน 4 เครื่อง และรุ่น SPC840DN จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะจ้างพิมพ์หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด 0
ประกาสผลผู้ชนะการเสนอราคา การเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด 0
ประกาสผลผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลือนที่สำหรับคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส จำนวน 284 เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 1
ประกาสผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น และอาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 6 เดือน เฉพาะเจาะจง สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
ประกาสผลผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอาคารสุขประพฤติเพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด 1
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ดดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.พัฒนาคาร์เรนท์ จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.ที.เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็ม เร้นท์อะคาร์ จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งมาใช้ราชการ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 0