• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


รายการ:

วิธี :

 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จัดซื้อบริการไลน์แอด (Line@) ชื่อ Senate Formal ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 2562 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จำกัด 0
จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างฯ จำนวน 390 ใบ เฉพาะเจาะจง ร้านพี-วัน 0
จ้างทำปกสัมฤทธิบัตรและใบสัมฤทธิบัตร จำนวน ๒ รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลการพิมพ์ 0
จัดเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ขนาดที่นั่ง จำนวน 1 คัน เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด 0
จัดเช่าสัญญาณโทรศัพท์ ทีโอที จำนวน ๖ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 0
จ้างทำกระดาษลงนาม และบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลการพิมพ์ 0
จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น L170 จำนวน 4 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
จัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อริโก้ จำนวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
จัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำห้องพยาบาลสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมจำนวน ๓ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท มงกุฎเวชภัณฑ์ จำกัด 0
จัดซื้อวัสดุงานช่าง รวมจำนวน ๓ รายการ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีค้าไม้ 0
จัดจ้างทำความสะอาดผ้าเช็ดปาก รวมจำนวน ๒๘๓ ผืน และผ้าปูโต๊ะอาหาร รวมจำนวน ๗๘ ผืน เฉพาะเจาะจง ร้าน ริน ซักรีด 1
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวมจำนวน ๓ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 1
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง E-Bidding บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด 3
จัดซื้อกุญแจล็อกโต๊ะทำงานจำนวน ๘ ชุด และกุญแจล็อกตู้ จำนวน ๖ ชุด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีค้าไม้ 0
จัดจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ประเภทลู่วิ่ง ชั้น ๒๘ ณ อาคารสุขประพฤติ จำนวน ๑ เครื่อง เฉพาะเจาะจง หจก. พี.วี. เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำเพลทรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิรุปองค์กรฯ (เพิ่มเติม) เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 0
ซื้อหมุดปักบอร์ด จำนวน 5 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 1
จ้างทำคูหาแสดงนิทรรศการโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จำกัด 0
ซื้อเทปก้างปลาฝ้ายแท้ จำนวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไท้ ซ้ง ฮวด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อห่วงกุญแจ ขนาด 2 นิ้ว (แพ็ค 2 อัน) จำนวน 100 แพ็ค เพื่อใช้สำหรับการจัดทำรูปเล่มรายงานการประชุม เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0