• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ:

วิธี :

 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จัดซื้อกระดาษอาร์ตด้าน 115 แกรม ขนาด 36x25 นิ้ว จำนวน 50 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรศิริ จำกัด 0
ซื้อน้ำมันเบนซินขาว เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0
การซื้อแฟลชไดร์ฟปากกา ความจุ 16 GB จำนวน 300 ชิ้น เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด 0
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด 5
การซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จำกัด 1
จ้างซ่อมเครื่องไสสันทากาว ยี่ห้อ HORIZON รุ่น BQ-460 หมายเลขเครื่อง 31012 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610-001-0001 รหัส 2/58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด 0
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีค้าไม้ 2
ซื้อป้ายชื่อพลาสติกตั้งโต๊ะ จำนวน 3 โหล เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0
จ้างทำความสะอาดผ้าสำหรับจัดห้องประชุมสัมมนา และห้องพยาบาล ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 6 รายการ เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์ ตรีสง่า 0
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านอุทัยพาณิชย์ 1
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กลาโหม 1
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล็ตตินั่ม วูด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1
จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 2
ซื้อปากกาสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0015 รหัส 27/62 85/62 และ 236/62 รวมจำนวน 3 ด้าม เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด 2
จ้างทำป้ายนิทรรศการ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท 13 กันยา ไอเดียแอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2
ซื้อปกกล่าวรายงานปกผ้าไหม ขนาด A4 จำนวน 3 ปก เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรการพิมพ์ 0
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 90 ใบ เพื่อใช้ในโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ถอดบทเรียนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในระดับพื้นที่ จัดโดยคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 ณ โรงแรมโรแมน เฉพาะเจาะจง ร้าน พี-วัน 0
ซื้อกล่องเก็บเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 500 ชุด เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ จี สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 1
จัดจ้างทำเพลทรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2563) เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที ๕ พรีเพรส จำกัด 1