• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม ฯ เข้าเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ณ จังหวัดปทุมธานีวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เข้าเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ พร้อมมอบเงิน จำนวน 69,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนพิการจากโรคโควิด – 19 โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ตระหนักถึงความยากลำบากของคนพิการในการดำรงชีวิตในช่วงถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นคณะกรรมาธิการฯ จึงได้ร่วมกันมอบความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีพภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว พร้อมเป็นกำลังใจ รวมถึงความห่วงใยให้กับคนพิการสามารถผ่านวิกฤตโควิด – 19 ไปได้ด้วยดี