• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน รับหนังสือจากนายวิชัย มีชำนาญ ตัวแทนเกษตรกรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อร้องเรียนกรณีราคาหอมแดงตกต่ำ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.05 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายพลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา รับหนังสือจากนายวิชัย มีชำนาญ ตัวแทนเกษตรกรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อร้องเรียนกรณีราคาหอมแดงตกต่ำ เนื่องจากถูกพ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อเหลือเพียงกิโลกรัมละ 8-12 บาท จากเดิมที่ทุกปีจะสามารถขายหัวหอมแดงได้ในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท อีกทั้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอให้ช่วยเหลือกรณีที่กรมป่าไม้ได้ขอคืนพื้นที่ทำกินของชาวบ้านห้วยไฮ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อไปใช้ประโยชน์อีกด้วย
     นายพลเดช ปิ่นประทีป กล่าวว่า ในส่วนของวุฒิสภาได้มีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพื่อลงพื้นที่ไปพบปะและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกภูมิภาคอยู่แล้ว โดยจะรับเรื่องดังกล่าวไว้และจะส่งให้คณะกรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป