• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดย พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดย สำนักพระราชวัง ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) แก่ผู้มาลงนามถวายพระพรต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในพระบรมมหาราชวัง และมีการตรวจวัดอุณหภูมิโดยเครื่องเทอร์โมสแกน ภายในจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการล้างมือก่อนลงนามถวายพระพรด้วย