• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ (สัญญที่ 1 มาบกะเบา - คลองขนานจิตร)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ (สัญญที่ 1 มาบกะเบา - คลองขนานจิตร) เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ และการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้คันทางรถไฟ และร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างดังกล่าว ณ สำนักงานสนามโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับผู้แทนของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ( มหาชน) และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
     จากนั้น คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนถนนมิตรภาพ ช่วงอำเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา และทางลอดในโครงการทางพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา ช่วงเทศบาลกลางดง (ซอย 22) ของกรมทางหลวง โดยมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง