• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

บันทึกเทปรายการ “วุฒิสภารายสัปดาห์”

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบันทึกภาพและเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา) บันทึกเทปรายการ “วุฒิสภารายสัปดาห์” พบกับแขกรับเชิญ นายจัตุรงค์  เสริมสุข คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ ในประเด็น "สิทธิมนุษยชนกับความเหลื่อมล้ำทางการเมือง" ดำเนินรายการโดย นายพลเดช ปิ่นประทีป กมธ.ตสร.