• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าเยี่ยมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ วุฒิสภา นำโดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมเยือนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน