• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หอบังคับการพัฒนาอหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการทางน้ำและการพาณิชยนาวี และนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การบริหารจัดการท่าเรือ และความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
2) การขนส่งสินค้าท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)
3) การดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operation: SRTO)
โดยมี ร้อยตำรวจตรี มนตรี  ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เจ้าหน้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง และเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ