• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2409 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคณะ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใช้ในการป้องกันสุขภาพอนามัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา-19 (Covid-19) โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับมอบ