• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมหารือสำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการพัฒนาโรงงานกระดาษกาญจนบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภานำโดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และนายสมชาย เสียงหลาย 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าพบ นายจิระศักดิ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อประชุมหารือสำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการพัฒนาโรงงานกระดาษกาญจนบุรี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี