• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น​ วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช​ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
     จากนั้นได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยมี นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำคณะนั่งรถรางเพื่อเยี่ยมชมเมืองเก่าสงขลา รวมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และระบบนิเวศน์โดยรอบ