• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) กรรมการ ได้รับเชิญจากจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ณ สถานีวิทยุเสียงสามยอด จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 นาฬิกา ณ สถานีวิทยุเสียงสามยอด จังหวัดเชียงใหม่  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ ได้รับเชิญจากจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ร่วมกับประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย
          โอกาสนี้ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ได้เป็นประธานเปิดสวนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ณ จังหวัดเชียงใหม่