• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เดินทางไปรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นว่าควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการทางด้านการตลาดให้กับสินค้าอัญมณีในจังหวัด โดยหน่วยงานในจังหวัดได้ประสานงานร่วมกันในการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี" ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 18-22 ธันวาคม 2563 จึงขอเชิญชวนประชาชนในทุกจังหวัดร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอัญมณีและก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่
 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป