• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา นำโดย หม่อมหลวงสกุล มาลากุล ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีการตรวจสอบการใช้งบประมาณต่อเติมโรงครัวประกอบอาหารของโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรณีดังกล่าว
.
จากนั้น เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการสอบสวนคดีของผู้บริหารโรงพยาบาลกมลาไสย กรณีการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว