• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ศึกษาดูงานการจัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่ และสักการะพระพุทธมงคลมหาราช (พระประจำเมืองหาดใหญ่)

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช​ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เยี่ยมชมสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ (เขาคอหงส์) เพื่อศึกษาดูงานการจัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่ และสักการะพระพุทธมงคลมหาราช (พระประจำเมืองหาดใหญ่) เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยมี นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวนสาธารณะ ให้การต้อนรับและนำคณะชมทัศนียภาพที่สวยงามจากยอดเขามองลงสู่เบื้องล่าง
     หาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์ กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และช่างชำนาญงานโดยเฉพาะกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่ เป็นเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคอหงส์จากพระพุทธมงคลมหาราช ระหว่างทางจะได้เห็นเมืองหาดใหญ่และทะเลสาบสงขลา ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาลต่างๆ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวชมจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ท้องถิ่นกำกับดูแล อีกทั้งยังสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชนโดยรอบ