• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โดยมี นางสุนทรี  เจริญสุขสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูล “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” ซึ่งจากเดิมเป็นโครงสร้างของรางรถไฟฟ้าที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมาปรับภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่มีทางเดินและทางจักรยาน มีระยะทางยาวประมาณ 280 เมตร กว้าง 8.50 เมตร มีการติดตั้งราวกันตกความสูง 2-3 เมตร โดยทำเป็นสโลปทางเดินต่างระดับให้สามารถใช้พื้นที่กันได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการบริเวณทางขึ้นลงสองฝั่ง สำหรับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ เพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้น ยังมีการปลูกต้นไม้ตลอดทางเดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ให้เมืองและระบบนิเวศโดยรวมด้วย ทั้งยังมีกิจกรรมแสดงดนตรีในวันหยุดราชการ
     ทั้งนี้ คณะฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับทราบไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป