• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เดินทางไปติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมผ่านฟ้า 2 ชั้น 4 อาคารกองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน แผนงานบูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียว ใน “โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ” โดยให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง (เหตุฉุกเฉิน 191 เข้าถึงทุกเรื่อง) โดยมี พล.ต.ท. ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะให้การตอนรับ พร้อมบรรยายสรุปความคืบหน้าสำหรับการดำเนินโครงการ