• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรมธารา ป่าตอง บีชรีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และพบตัวแทนผู้ประกอบการภาคบริการประเภทกิจการธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย รวมถึงผลตอบรับจากการที่ภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
.
จากนั้นเวลา 10.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต และพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)