• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานเพื่อประชุมหารือประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และภารกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อประชุมหารือประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และภารกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. แผนและความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและแผนงานการก่อสร้างทางในอนาคต
2. แผนการพัฒนาการเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติ และการแก้ไขปัญหารถติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงิน
3. แผนการจัดทำระบบตั๋วร่วม                                                
4. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ช่วง N2 แยกเกษตร – นวมินทร์
โดยมี นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ