• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ช่องว่างระหว่างวัย : เกิดปัญหาอะไรกับความมั่นคงของชาติ” โดยกล่าวว่า การเกิดช่องว่างระหว่างวัยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ แต่ยุคปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านที่เข้ามามีผลกระทบต่อความคิดและการรับรู้ โดยเฉพาะปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญคือ เด็กต้องมีการเปิดรับข้อมูลของผู้ใหญ่เพื่อทำความเข้าใจ ส่วนผู้ใหญ่ก็ควรเปิดโอกาสรับฟังปัญหาและความคิดของเด็กในยุคปัจจุบัน เพื่อร่วมกันหาจุดกึ่งกลางทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อช่วยกันลดช่องว่างระหว่างวัยและความคิดของทุกคนในประเทศให้แคบลง
            สุดท้ายนี้ พลเอก บุญสร้าง ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้ Social Media อย่างมีสติโดยต้องรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี ไม่หลงเชื่อข่าวปลอม (Fake News) ที่มีอยู่มากบนโลกเพื่อช่วยกันป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
            สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา