• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

นายถวิล เปลี่ยนสี ในนามคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ บันทึกเทป รายการวุฒิสภารายสัปดาห์

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 2202 บันทึกเทป รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ พบกับแขกรับเชิญ นายถวิล เปลี่ยนสี ในนามคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ ในประเด็น "ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปที่คนหรือรัฐธรรมนูญ" ดำเนินรายการโดยนายพลเดช ปิ่นประทีป กมธ. ตสร.