• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา คณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก นำโดย พลเอก โปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก ในฐานะหัวหน้าคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
     ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญเกี่ยวกับชาวไทยทรงดำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำ อันเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน
     ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป