• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับเยาวชนและประชาชน รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาเยาวชนและประชาชนของประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ อาทิ สนามกีฬาของวิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ศูนย์กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
          ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลจากการศึกษาดูงานดังกล่าว ไปประกอบการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ต่อไป