• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

แถลงข่าวการจัดโครงการองค์กรคนดี ภายใต้กิจกรรม "รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด"

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำโดย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ แถลงข่าวการจัดโครงการองค์กรคนดี ภายใต้กิจกรรม "รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด" เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูพระคุณแม่ และปลูกฝังให้เยาวชน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นอัลฟ่าที่มีช่วงอายุไม่เกิน 11 ปี ให้มีความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ รวมถึงส่งเสริมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
         ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเยาวชนในกลุ่มดังกล่าวร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดา หรือบุพพการีผู้เป็นเสมือนแม่ โดยสถาบันการศึกษาหรือผู้ปกครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้บันทึกวีดีโอในรูปแบบแนวนอนด้วยมือถือสมาร์ทโฟน มีความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยคณะทำงานจะดำเนินการรวบรวม 88 ผลงาน เพื่อเผยแพร่รณรงค์ส่งเสริมความกตัญญูตลอดช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างคุณธรรมให้แก่คนไทยให้เป็นสังคมแห่งความดี ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่  E-mail : lovemomforever.senate@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา หมายเลขโทรศัพท์ : 02-8319227-8