• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา รับหนังสือจากนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.40 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ซึ่งมีข้อเสนอที่สำคัญของผู้บริโภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยประชาชนทั่วประเทศต้องเข้าถึงป้ายรถเมล์หรือจุดบริการขนส่งสาธารณะในระยะทาง 0.5 กิโลเมตร หรือเดินไม่เกิน 15 นาที และระยะเวลาในการรอรถจะต้องไม่เกิน 15 นาที มีระบบแบบเรียลไทม์ว่ารถสายอะไรที่กำลังมาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส่วนค่าใช้จ่ายของรถเมล์ปรับอากาศที่เป็นบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ต้องให้ไม่เกิน 15 บาททุกสายตลอดวัน และค่าใช้จ่ายบริการขนส่งมวลชนทุกประเภทรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ขั้นต่ำในแต่ละวัน สำหรับในกรุงเทพฯ ต้องให้ผู้บริโภคเสียค่าแรกเข้ารถไฟฟ้าเพียงครั้งเดียวในการใช้บริการถึงแม้จะใช้หลายเส้นทาง มีระบบที่เชื่อมโยงรถเมล์กับบริการรถไฟฟ้าและบริการขนส่งมวลชนทุกประเภท
     นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวขอบคุณที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้ความสำคัญ
ที่ให้มีการควบคุมค่าโดยสารของบริการรถขนส่งมวลชนและรถไฟฟ้า เนื่องจากประชาชนมีภาระค่าโดยสารอย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการให้ความสำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม     
     ด้านนายคำนูญ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า หลังจากนี้คณะกรรมาธิการจะศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก่อนที่จะทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลต่อไป